Huvilistele, kes astroloogiaga varem lähemalt kokku puutunud ei ole, on alljärgnev väikese lühispikri eest, mis aitab orienteeruda astroloogilises märgisüsteemis ning mõista, millistes "raamides" ja milliste reeglite alusel mäng toimub. 

Eesmärk ei ole siin mitte niivõrd süvasukeldumine astroloogia teooriasse, kui elav ühendav ja teadvustamist võimaldav kogemus.

Seega eeldab mäng pigem avatud meelt ja südant.:-)

 

 

 

MAJAD

 

Astroloogilised majad iseloomustvad inimese erinevaid elu- ja kogemusvaldkondi, mis on omavahel seotud. Silmas tuleks pidada nii majade järgnevust süsteemis kui ka seda, et tegemist on vastand-täeind paaridega.

 

PERSONAALSED MAJAD

 

I MAJA   Ise

Kardinaalne nurgamaja

Mehelik

Tulemaja

Maja valitseja Marss, maja vastab sümboolselt Jäära märgile.

 

Alustamine.

Kehastumine, sünd.

Märgitud ASC-ga

Sünnikoht, varajane lapsepõlv. Füüsiline keha, vitaalsus.

Ego ja materiaalse (füüsilise) Ise maja.

Persona (isik). Mina-pilt.

Eneseavastamine. Eneseteadvus.

Isikupära, välimus. Käitumine, temperament.

Mask, nägu mida me tahame endast maailmale näidata. 

 

Väljakutse: Arendada välja unikaalne identiteet ja esitelda seda maailmale.

 

***

 

II MAJA   Väärtushinnangud  

Kindel järgnev maja

Naiselik

Maamaja

Maja valitseja Veenus, maja vastab sümboolselt Sõnni märgile.

 

Isiklikud ressursid. Vara ja rahaliste väärtuste alustalad.

Väärtushinnangud, eneseväärtus,

Suhtumine materiaalsetesse väärtustesse

Materiaalsed väärtused. Isiklik omand, OMA raha, isiklikud väärtused,  asjade omamine.

Turvalisus, kasu (kasum), kaotused, finantsid, kulutamine. 

Oskused

 

Väljakutse: eristada ja rafineerida personaalseid väärtusi, sisemisi ja välimisi andeid ning ressursse.

 

***

 

III MAJA   Eneseväljendus, kommunikatsioon, õed-vennad.

Muutuv langev maja

Mehelik

Õhumaja

Maja valitseja Merkuur, maja vastab sümboolselt Kaksikute märgile.

 

Õed-vennad, sugulased, naabrid.

Igapäevane vahetu suhtlusringkond, otsene ümbrus ja keskkond. Igapäevane tegevus.

Ratsionaalselt mõtlev ajupoolkera. Intellekt.

Vaimsed võimed (mentaalsed kalduvused)

Esmane haridus. Õppimine. Mentaalne aktiivsus ja tegevus.

MINU suhtlemine, kõnemaneer

Kommunikatsioon, Info.

Lühikesed reisid, liikumine, muutumine, transport.

 

Väljakutse on organiseerida kogemused unikaalseks ja siis presenteerida neid teistele.

 

***

 

IV MAJA   Kodu ja juured

Kardinaalne nurgamaja

Naiselik

Veemaja

Maja valitseja Kuu, maja vastab sümboolselt Vähi märgile.

 

Sisemine mina. Sisemaailm, sisemised sügavused, sügavalt juurdunud mõjud, tuum.

Juured ja minevik. Põlvnemine, järjepidevus, pärilikkus.

Vanemad. Vanemate mõju. Arhetüüpsed vanemad

Kodu, lähiümbrus, lähtekoht laiemasse maailma, kodumaa,  Emake Maa.

Lapsepõlv. Sisemine turvalisus.

Perekond, perekeskkond, perekonnaelu. Perekonda sobitumine.

Elu lõpuperiood.

Kinnisvarad.

 

Väljakutse on arendada emotsionaalset lähedust, turvatunnet ja vaadata otsa minevikule.

 

***

 

SOTSIAALSED MAJAD

 

V MAJA   Loovus ja lapsed  

Fikseeritud järgnev maja

Mehelik

Tulemaja

Maja valitseja Päike, maja vastab sümboolselt Lõvi märgile.

 

Looming, loomingulised võimed ja potensiaal, eneseväljendus.

Lõbustused, lõbu, nauding, erutus, puhkus, vaba aeg, 

Sotsiaalne elu

Armastus, armuafäärid, romanss, kirg.

Õnn ja spekulatsioonid. Mängud, võidud, loterii.

Entusiasm. Motivatsioon

Isikliku vabaduse küsimused

Lapsed. Sigimine

 

Väljakutse on arendada loovust ja eneseväärikust (endast lugupidamist) ning leida elust rõõmu.

 

***

 

VI MAJA   Teenimine ja tervis 

Muutuv langev maja

Naiselik

Maamaja

Maja valitseja Merkuur, maja vastab sümboolselt Neitsi märgile.

 

Töö ja teenimine, allumine.

Meeskonnatöö, töökaaslased. Tööandja/personal. Amet.

Teiste teenimine, altruism. Raske töö.

Tervis, just nimelt füüsiline tervis. Meditsiin, arstid.

Toit ja dieet.

Hügieen.

Harjumuste muster, igapäevane rutiin, igapäevane elu.

Lemmikloomad.

Enesetäiendus.

Analüüsimine, sünteesimine.

 

Väljakutse: Olla kehaliselt  võimekas ning kompetentne igapäevatöös.

 

***

 

VII MAJA   Abielu ja partnerlus

Kardinaalne nurgamaja

Mehelik

Õhumaja

Maja valitseja Veenus, maja vastab sümboolselt Kaalude märgile.

 

Partnerlus,  abielupartner,  abielu.

Suhtumine intiimsusesse ja lähedusse.

Suhted, teistele avatus. Teiste olulisus.

Äripartnerid, ühisettevõtmised ja ühisettevõtted.

Lepingud, konkurents, seltskondlik positsioon.

Sõbrad ja avalikkus.

Avalikud vaenlased.

 

Väljakutse: Arendada pühendumist suhetes teistega.

 

***

 

VIII MAJA   Surm ja uuestisünd   

Kindel järgnev maja

Naiselik

Veemaja

Maja valitseja Pluuto, kaasvalitseja Marss, maja vastab sümboolselt Skorpioni märgile.

 

Surm ja uuestisünd. Suhtumine elusse ja surma.

Transformatsioon.

Muutuste maja. Lahtilaskmine.

Ühisvara ehk TEISTE raha, jagatud ressursid, elatised, testamendid ja pärandused.

Jagamine

Seks/regenereerimine, seksuaalne potensiaal,

Sügavuse vastasmõjud

Ise meisterlikkus

Esoteerika

Rasked kuriteod

 

Väljakutse on seista vastakuti sügava psüühikaga, et ükskord ometi toita uut kasvamist.

 

***

 

UNIVERSAALSED MAJAD

 

IX MAJA   Mentaalne uurimisretk 

Muutuv langev maja

Mehelik

Tulemaja

Maja valitseja Jupiter, maja vastab sümboolselt Amburi märgile.

 

Kõiksuse teadvus (kosmiline teadvus). Kõrgem teadvus.  Kõrgem mõistus.

Religioon. Kirik. Eetika.

Mentaalne uurimisretk ja otsirännakud, tõe otsingud, vaimne õppimine.

Maailmavaade. Ideoloogia. Filosoofia. Abstraktne mõtlemine, sümbolid.

Seadused. Poliitika.

Reisimine ja rändamine. Võõrad maad, teised kultuurid, pikad reisid. Avardunud horisondid

Kõrgharidus, ülikool, õpetamine, võõrkeeled.

Kirjastamine

Laienemine, piiridest välja murdmine, silmaringi avardamine.

 

Väljakutse on avardada Iset ja realiseerida enda kõrge potensiaal.

 

***

 

X MAJA   Karjäär 

Kardinaalne nurgamaja

Naiselik

Maamaja

Maja valitseja Saturn, maja vastab sümboolselt Kaljukitse märgile.

 

Maised eesmärgid. Elu eesmärk, isiklike eesmärkide saavutamine elus.

Professionaalne staatus, Kutseline (karjääriline) eesmärk, karjäär, kutsumus.

Võimu võtmine ja võimu saavutamine, vastutus, distsipliin.

Reputatisoon. Kuulsus või kuulsusetus, tunnustatus. Autoriteet. Saavutused.

Struktureerimine

Väline maailm

Ühiskonnale kaasa aitav

Väljakutseks on välja teenida austus ja tunnustus maailmas ning panustada ühiskonda.

 

***

XI MAJA   Sõbrad ja Grupid

Kindel järgnev maja

Mehelik

Õhumaja

Maja valitseja Uraan, kaasvalitseja Saturn, maja vastab sümboolselt Veevalaja märgile.

 

Vaimsed eesmärgid.

Lootused, soovid ja unistused

Kollektiivsed grupid, klubid, liidud, organisatsioonid, tiimid, kommuunid,  loovusgrupid, kollektiivne looming

Sõbrad, hingesugulased, tutvused ja kontaktid.

Hobid, intellektuaalsed meelelahutused.

Reformid, uuendused, ootamatused.

Vabadus

Väljakutseks on rajada ja tasakaalustada suhteid grupiteadvusega ja anda koostöös oma panus kommuuni heaks.

 

***

XII MAJA   Karma ja Vaimsuse rada

Muutuv langev maja

Naiselik

Veemaja

Maja valitseja Neptuun, kaasvalitseja Jupiter, maja vastab sümboolselt Kalade märgile.

 

Karma, eelmised elud.

Transententne, üleloomulik, alateadlik meel, müstika, psüühilised võimed.

Vaimne elu, religioosne elu, ühtsuse ja jumalikkuse otsingud. Tagasipöördumine terviku juurde.

Ohverdus.

Palve, meditatsioon, uni.

Üksindus, privaatsus, piirangud, vangla, klooster. Põgenemine, illusioonid.

Alateadvus.

Saladuste maja. Varjatus, varjatud ressursid, varjatud probleemid, salajased vaenlased.

Sotsiaalne vastutus, sotsiaalne abi.

Vaimne tervis, neuroosid, segadused

Eksootika

 

Väljakutse uurida vaimset sisemaailma - tunnetada, läbi näha, lahti lasta ja kasvada.